Home

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011  

opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer. In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) hebben de drie gemeenten in de IJsseldelta hun visie verwoord op de ontwikkeling en inrichting van dit landschap en op het behoud van karakteristieke elementen. 

 

De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Een groot gedeelte van het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Rond de eeuwwisseling heeft de IJsseldelta de status van

Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Dit is het werkgebied van de SPLIJ+.

 

Nieuws

14 juli 2017

Contractanten naar Eendenkooi Haasjes

De eerste bijeenkomst voor contractanten tijdens het lustrum in 2016 smaakte naar meer.... lees meer
19 mei 2017

Themanummer Noorddiep is uit!

Samen met de vele eigenaren van landschapselementen werken we aan een kwalitatief... lees meer
17 mei 2017

Weidevogelsymposium IJsseldelta in Mastenbroek druk bezocht

Ongeveer 45 personen waren op donderdag 11 mei 2017 aanwezig in ’t Trefpunt in... lees meer