Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

In gesprek met ... Henk Luten

In gesprek met ... Henk Luten

Verstopt tussen de bomen, in het uitgestrekte IJsseldelta-landschap bij Hasselt, ligt de eendenkooi met bijenstal ‘Haasjes’ en het vogelringstation ‘De Kooi’. Henk Luten, natuur- en vogelliefhebber, beheert deze twee historische plekken al jaren als vrijwilliger. Sinds enige tijd heeft hij dit bijzondere stukje natuur in erfpacht. Daarmee is Henk verantwoordelijk voor het behoud. Vanuit de Groen Blauwe Diensten zet hij zich samen met andere vrijwilligers in voor het beheer van dit monument, maar ook voor de educatieve en wetenschappelijke activiteiten.

lees verder »
Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta wordt tot aan de zomer gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' wordt in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst met nieuwe vormen van financiering en vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Centrale vraag is: hoe kun je als overheden, inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken?

lees verder »
Vervanging borden IJsselzone Zwolle

Vervanging borden IJsselzone Zwolle

In Spoolde en Schelle-Oldeneel staan 17 informatiepanelen die iets vertellen over de betreffende plek, het landschap en haar geschiedenis. SPLIJ+ heeft bij de overdracht van de 'inboedel' van de Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle deze borden in eigendom gekregen met de belofte om deze te vervangen. In het najaar van 2019 zullen alle 17 informatieborden dan ook vervangen worden.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »