Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Willemsvaart 200 jaar

Willemsvaart 200 jaar

Zaterdag 24 augustus 2019 tussen 11.00 en 15.00 uur zal SPLIJ+, in samenwerking met Spoolderbelangen, een infostand inrichten bij de Katerveersluizen. Om 12.00 uur zal het informatiebord ter plekke onthuld worden. Bewoners van Spoolde en andere belangstellenden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Bij de Katerveersluizen staat een kleine informatiestand waar een gratis drankje of hapje – streekproducten uit de IJsseldelta – aangeboden wordt.

lees verder »
Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta wordt tot aan de zomer gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' wordt in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst met nieuwe vormen van financiering en vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Centrale vraag is: hoe kun je als overheden, inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken?

lees verder »
Activiteiten

Activiteiten

Het landschapsbeheer valt onder de regeling Groene en Blauwe diensten. Groen en Blauwe diensten zijn gericht op het beheer van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap (zoals hoogstamboomgaarden, knotwilgen en kolken). Om de variatie in het landschap te versterken en te behouden zijn er verschillende landschapstypen te onderscheiden. Zij vormen de dragers voor de Groene en Blauwe Diensten. Elk landschapstype heeft een eigen reeks van landschapselementen die kenmerkend zijn. Welke landschapselementen in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling en onder welke voorwaarden is terug te vinden bij het tabblad landschapsbeheer.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »