Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Nieuwsbrief 18 is uit...!

Nieuwsbrief 18 is uit...!

Dit keer over weidevogels, private financiering voor het landschapsbeheer, aandacht voor de knotwilgen en een dubbelinterview met Warner Poortman en Rienko Baarslag. Beide heren stonden aan de wieg van de SPLIJ+. En tot slot vragen wij uw aandacht voor de toekomst van het landschap in de IJsseldelta. Wat mag er niet verdwijnen? Denk mee en geef het aan ons door.

lees verder »
Herstel kolk Kamperveen

Herstel kolk Kamperveen

Kolken zijn waterplassen die zijn gevormd na een dijkdoorbraak als gevolg van een overstroming van de IJssel of de voormalige Zuiderzee. Vorm en plaats zijn karakteristiek voor de IJsseldelta. De oudste kolken dateren vanaf de vroege middeleeuwen.

lees verder »
Koersplan 2024-2028

Koersplan 2024-2028

Het Koersplan 2024-2028 staat in het teken van ‘delen’. Wij hebben als stichting een prachtig verhaal over de IJsseldelta te delen. Er valt veel te delen over kennis rondom het beheer van landschapselementen, we hebben een opgave om ons als stichting meer bekend te maken, of wel om te delen wie we zijn. Tenslotte delen we ook in een andere context de fysieke buitenruimte, de IJsseldelta met veel druk op de ruimte.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »