Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Wilt u als bewoner of ondernemer meewerken aan het behoud van het landschap? Heeft u HART voor de IJsseldelta? Uw donateurschap is van harte welkom en is, naast de financiering door overheden, een onmisbare vorm van betrokkenheid en financiering van de toekomstige activiteiten en plannen van SPLIJ+.

lees verder »
10 jaar SPLIJ+

10 jaar SPLIJ+

10 jaar langjarig landschapsbeheer zijn omgevlogen… De start van de SPLIJ+ in september 2011 in een tuin in Langenholte voelt nog als kortgeleden. Samen met de provincie, gemeenten en bovenal met eigenaren van landschapselementen zijn we daar gestart om ons langjarig in te zetten voor het beheer van het prachtige landschap van de IJsseldelta.

lees verder »
In gesprek met ... Hein van Schooten

In gesprek met ... Hein van Schooten

In het buitengebied van de gemeente Zwolle zijn in de afgelopen decennia veel boerenbedrijven verdwenen, onder meer door stadsuitbreiding in Zwolle-Zuid en Stadshagen. In Windesheim zijn er nog een paar, in Herfte, in Wijthmen, in de buurt van de Sekdoorn en aan de noordrand van Zwolle zijn nog boeren actief. In buurtschappen als Spoolde, Schelle en Oldeneel zijn de percelen te klein om rendabel te kunnen boeren.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »