Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Jaaroverzicht 2019 is uit!

Jaaroverzicht 2019 is uit!

Het jaaroverzicht van 2019 is uit! het De samenstelling van het Bidbook IJsseldelta Landschapsbeheer ontbreekt uiteraard niet. Maar nog belangrijker zijn de verhalen van 'onze' landschapsbeheerders. Wilt u onze nieuwsbrieven en jaaroverzicht ook per email ontvangen? Stuur ons dan een bericht en we voegen u toe aan de adressenlijst.

lees verder »
Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta is er gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' is in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst met nieuwe vormen van financiering en vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Centrale vraag was: hoe kun je als overheden, inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken?

lees verder »
Veldiger Binnenlanden - het verhaal

Veldiger Binnenlanden - het verhaal

Langs de oostelijke oever van het Zwarte Water ligt tussen Hasselt en Zwartsluis de oude buurtschap De Velde. De provinciale weg van Zwolle naar Emmeloord, de N331, verdeelt de buurtschap in twee delen. De weg loopt over een dijk die hier in de 17e eeuw is aangelegd. Buitendijks ligt het Veldiger Buitenland en binnendijks liggen de Veldiger Binnenlanden. Grenzend daaraan vinden we de buurtschap Zwartewatersklooster waar tussen de 13e en de 16e eeuw een nonnenklooster heeft gestaan. Beide buurtschappen liggen op oude rivierduinen die aan het einde van de laatste ijstijd zijn gevormd. Ten oosten van de buurtschappen begint het agrarische veenontginningslandschap. Tegenwoordig ligt daar het natuurgebied de Olde Maten. De smalle langgerekte percelen die door rechte sloten en singels van elkaar gescheiden worden zijn zeer kenmerkend voor dit gebied....

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »