Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta is er gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' is in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst met nieuwe vormen van financiering en vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Centrale vraag was: hoe kun je als overheden, inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken?

lees verder »
Even voorstellen ... Heike van Blom

Even voorstellen ... Heike van Blom

Toen ik begin 2020 met pensioen ging bij de gemeente Zwartewaterland had ik niet kunnen denken een jaar later weer in de IJsseldelta een bijdrage te mogen leveren aan het behoud en herstel van dit mooie landschap. Daar verheug ik mij erg op! Als planoloog bij de gemeente was ik betrokken bij het Landschapsplan voor de 3 gemeenten in de IJsseldelta, de basis van de Groen Blauwe Diensten. Daarna heb ik het gebied echt goed leren kennen door het gezamenlijk opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied voor de IJsseldelta.

lees verder »
Even voorstellen ... Bas Dohle

Even voorstellen ... Bas Dohle

Het was voor mij als Hagenees wel even omschakelen: van stadstuin naar moestuin. Toch ben ik heel erg trots dat ik me sinds 2016 inwoner van het prachtige Zwartewaterland mag noemen. Ik ben Bas Dohle en ik ben 36 jaar. In mijn dagelijks leven ben ik onderwijskundige en lerarenopleider aan de NHLStenden in Leeuwarden.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »