Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling.  

De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

 

Contractanten op bezoek bij weidevogelboerderij Pelleboer

Contractanten op bezoek bij weidevogelboerderij Pelleboer

Op 16 mei 2018 waren de contractanten uitgenodigd voor de jaarlijkse contractantendag. In 2016 waren we te gast bij de Golftuin in Zwolle met een bezoek aan landgoed Windesheim. In 2017 waren we op bezoek bij zuivelboerderij Glinthuis met een excursie naar de eendenkooi Haasjes. Dit jaar was, niet geheel toevallig, het oog gevallen op weidevogelboerderij Pelleboer aan de Oude Wetering in Mastenbroek. Immers, op 24 maart j.l. heeft Henk Pelleboer uit handen van Gerrit Gerritsen, projectleider weidevogels bij Vogelbescherming Nederland, de Gouden Grutto Award 2018 ontvangen. De Gouden Grutto is dé prijs voor de beste weidevogelboer van Nederland. Een mooie gelegenheid om van Henk zelf te horen wat hij en zijn gezinsleden gedaan hebben om deze eervolle oorkonde in de wacht te slepen.

lees verder »
Doel SPLIJ+

Doel SPLIJ+

In 2011 is de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) opgericht met als doel uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel.

lees verder »
Activiteiten

Activiteiten

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »