Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Knotwilgboek

Knotwilgboek

De knotwilg is voor veel mensen een geliefde boom. De stammen met de sprietige pruikenbollen horen bij het natte landschap van de polders en de rivieren. Over knotwilgen valt meer te vertellen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Ons bestuurslid Wim Eikelboom dook voor SPLIJ in de wereld van de wilgen. Het resultaat is een informatief boek dat je anders naar knotwilgen laat kijken.

lees verder »
Vergoeding voor streekeigen landschapsbeheer IJsseldelta

Vergoeding voor streekeigen landschapsbeheer IJsseldelta

Voor instandhouding van heggen, boomgaarden, kolken en bomen in de IJsseldelta is met ingang van 2022 extra geld beschikbaar. Particulieren met streekeigen waardevolle landschapselementen kunnen naast hun eigen bijdrage en inzet een tegemoetkoming krijgen in onderhoudskosten hiervan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel.

lees verder »
Nieuwsbrief 17 - winter 2022-2023 - is uit!

Nieuwsbrief 17 - winter 2022-2023 - is uit!

In deze nieuwsbrief vertellen wij over de broedresultaten van de weidevogels in het afgelopen seizoen. Roel Veeninga stelt zich voor als nieuwe penningmeester en de bloemen bloeiden in Zwolle, maar niet overal. Speciale aandacht vragen wij voor onze zoektocht naar de meest markante knotwilg in de IJsseldelta.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »