Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

In gesprek met ... Tonny Selles

In gesprek met ... Tonny Selles

Aan de Zalkerdijk aan het begin van De Zande ligt de fraaie landschapstuin van Tonny Selles, Elly van der Molen en Jan van der Molen. “Wij hebben in 2011 dit huis gekocht, met de kolk en ruim een hectare grond. Aan het bestaande huis hebben wij een flink deel aangebouwd; we wilden dat het zoveel mogelijk een levensloopbestendige woning zou worden met voldoende privacy voor iedereen. Het erf was behoorlijk verwaarloosd, de kolk moest uitgebaggerd worden en de rest was vooral weiland.

lees verder »
Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta is er gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' is in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst met nieuwe vormen van financiering en vrijwillige ondersteuning kan worden georganiseerd. Centrale vraag was: hoe kun je als overheden, inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken om de kwaliteiten van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst te behouden en te versterken?

lees verder »
NIEUWSBRIEF 13 - ZOMER 2020 - IS UIT!

NIEUWSBRIEF 13 - ZOMER 2020 - IS UIT!

In deze zomereditie leest u het verhaal van Tonny Selles: “Fietsers op de dijk zitten soms achterstevoren op de fiets om naar het fraaie geheel te kijken". U treft een kleine update aan over de nieuwe regeling 'Langjarig streekeigen Landschapsbeheer', een gratis zomertip en een oproep om mooie foto's met ons te delen! En.... wilt u bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in de IJsseldelta, word dan donateur van SPLIJ+. Van harte welkom.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »