Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Jaaroverzicht 2018 is uit

Jaaroverzicht 2018 is uit

Bent u benieuwd naar wat de SPLIJ+ allemaal doet? Lees dan ons jaaroverzicht 2018 voor het overzicht. We stellen u nieuwe bestuursleden voor, zijn in gesprek gegaan met 2 contractanten, werken aan het Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta én werken ook zelf in het landschap.

lees verder »
Doel SPLIJ+

Doel SPLIJ+

In 2011 is de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) opgericht met als doel uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel.

lees verder »
Activiteiten

Activiteiten

Het landschapsbeheer valt onder de regeling Groene en Blauwe diensten. Groen en Blauwe diensten zijn gericht op het beheer van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap (zoals hoogstamboomgaarden, knotwilgen en kolken). Om de variatie in het landschap te versterken en te behouden zijn er verschillende landschapstypen te onderscheiden. Zij vormen de dragers voor de Groene en Blauwe Diensten. Elk landschapstype heeft een eigen reeks van landschapselementen die kenmerkend zijn. Welke landschapselementen in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling en onder welke voorwaarden is terug te vinden bij het tabblad landschapsbeheer.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »