Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Hart voor de IJsseldelta

Hart voor de IJsseldelta

Wilt u als bewoner of ondernemer meewerken aan het behoud van het landschap? Heeft u HART voor de IJsseldelta? Uw donateurschap is van harte welkom en is, naast de financiering door overheden, een onmisbare vorm van betrokkenheid en financiering van de toekomstige activiteiten en plannen van SPLIJ+.

lees verder »
Jaaroverzicht 2020 is uit!

Jaaroverzicht 2020 is uit!

Het jaaroverzicht 2020 is uit! U leest over de plannen voor langjarig landschapsbeheer, maakt kennis met een nieuw bestuurslid en adviseur, en leest over de campagne Hart voor de IJsseldelta. Wilt u onze nieuwsbrieven en jaaroverzicht ook per email ontvangen? Stuur ons dan een bericht en we voegen u toe aan de adreslijst.

lees verder »
Even voorstellen ... Bas Dohle

Even voorstellen ... Bas Dohle

Het was voor mij als Hagenees wel even omschakelen: van stadstuin naar moestuin. Toch ben ik heel erg trots dat ik me sinds 2016 inwoner van het prachtige Zwartewaterland mag noemen. Ik ben Bas Dohle en ik ben 36 jaar. In mijn dagelijks leven ben ik onderwijskundige en lerarenopleider aan de NHLStenden in Leeuwarden.

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »