Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta +

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer.

Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling. De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Het werkgebied van de stichting besltaat het totale buitengebied van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Wilt u met ons meedoen om het landschap te beheren en de kwaliteiten ervan te versterken? Meld u dan aan via onze contactpagina

Bloemrijke randen in het buitengebied van Zwolle

Bloemrijke randen in het buitengebied van Zwolle

De SPLIJ+ is gevraagd om uitvoering te geven aan het initiatief voor meer bloemrijke randen in het buitengebied van de gemeente Zwolle. Naar aanleiding van een motie (793 M16-4 Zet Zwolle in Bloei, d.d. 1 juni 2020) uit de gemeenteraad is gekeken of het mogelijk is meer kruidenstroken (bloemenstroken) te realiseren in de gemeente.

lees verder »
10 jaar SPLIJ+

10 jaar SPLIJ+

10 jaar langjarig landschapsbeheer zijn omgevlogen… De start van de SPLIJ+ in september 2011 in een tuin in Langenholte voelt nog als kortgeleden. Samen met de provincie, gemeenten en bovenal met eigenaren van landschapselementen zijn we daar gestart om ons langjarig in te zetten voor het beheer van het prachtige landschap van de IJsseldelta.

lees verder »
Nieuwsbrief 15 - zomer 2021 is uit!

Nieuwsbrief 15 - zomer 2021 is uit!

In deze nieuwsbrief leest u over het afscheid van Gezina Middag, over landschapsbeheer Hein van Schooten, een nieuw project 'bloemrijke randen rondom Zwolle en meer...

lees verder »
Over SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

lees verder »