Elzensingel

Over SPLIJ+

Een elzensingel kenmerkt zich door de aanwezigheid van voornamelijk Zwarte Els. Meestal bestaat een elzensingel uit een één- of tweezijdige begroeiing langs sloten of wijken. Cultuurhistorisch gezien is tweezijdig de meest voorkomende situatie. En goed ontwikkelde elzensingel heeft een boomlaag, een stuiklaag en een kruidlaag (braam of rozen). Door de aanwezigheid van deze verschillende lagen begroeiing is de singel in de zomer volledig dicht.

DEFINITIE
Het is een zelfstandig liggend, lijnvormig landschapselement bestaande uit een beplanting van Elzen.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Het is een lijnvormig landschapselement bestaande uit elzen.
  • Het element wordt beheerd als hakhout.
  • Het element is minimaal 50 meter lang Het element heeft een bedekking van tenminste 80%.
  • Een ontwikkelde struik- en kruidlaag is gewenst.