Griend

Over SPLIJ+

Een griend is een kleinschalig, vlakvormig en vrijliggend element met opgaande begroeiing van voornamelijk wilgen. De griend wordt als hakhout beheerd en diende oorspronkelijk als leverancier van geriefhout. De elementen hebben een cultuurhistorische waarde. De grienden hebben vaak een hoge ecologische waarden door de aanwezigheid van een gevarieerde kruidenbegroeiing. Als landschapselement biedt het een verplaatsingsmogelijkheid voor flora en fauna.

DEFINITIE
Het is een zelfstandig liggend, vlakvormig landschapselement bestaande uit streekeigen begroeiing van inheemse bomen (wilgen), struiken en kruiden.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Het element bestaat uit inheemse bomen, struiken en eventueel overstaanders.
  • Het element is minimaal 5 are en maximaal 500 are (5 hectare) groot.
  • Tenminste 80% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd. Het hout wordt jaarlijks tot 4 tot 6 jaarlijks afgezet.
  • De diameter van het hakhout is maximaal 10 cm op 0,50 meter boven de stoof.