Houtwal / Singel

Over SPLIJ+

Een houtwal/singel heeft een cultuurhistorische oorsprong met als functie veekering en/of voorziening voor geriefhout. Een goed onderhouden houtwal versterkt het landschapstype en draagt bij aan een aantrekkelijk en leesbaar landschap. Tevens draagt het bij aan een grotere diversiteit aan soorten in het gebied ten aanzien van kruiden, struiken en bomen. Door een goed beheer zal deze variatie ontstaan (hakhout, overstaanders, besdragende en bloeiende struiken). Deze variatie zal er voor zorgen dat dieren hierin goede nest- en schuilgelegenheid kunnen vinden, evenals voedsel door de besdragende en bloeiende struiken (trekken insecten aan). Verder zorgt het voor een verbindende structuur in het landschap, waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen.

Een extra ecologische waarde ontstaat door het aanwezig zijn van een wal; de helling biedt variatie in nat/droog en war/koud. De zonkant is vooral interessant voor insecten, amfibieën en reptielen, de schaduwkant voor varens en mossen. Laat bij het onderhoud wat dood hout staan: dat heeft een grote waarde voor insecten, in holen broedende vogels en bijvoorbeeld vleermuizen. Het op een goede manier beheren van deze elementen draagt bij aan een aantrekkelijk landschap.
 
DEFINITIE
Het is een zelfstandig liggend, lijnvormig landschapselement bestaande uit een beplanting van streekeigen bomen en struiken, eventueel met hakhout. Een houtwal/singel kan zich op
een aarden wal bevinden en kan door één- of weerszijden begrenst worden door een greppel.
 
Er worden twee typen houtwal/singel onderscheiden:
  • Variant A: Houtwal/Singel met eindkap
  • Variant B: Houtwal/Singel zonder eindkap