Lanen en Bomenrijen

Over SPLIJ+

Lanen zijn wegen die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen zijn beplant. Lanen zijn van cultuurhistorisch belang. Zij werden niet alleen aangeplant uit esthetische motieven, maar dienden ook als beschutting tegen weersinvloeden en voor de houtproductie. Lanen zijn belangrijke onderdelen van landgoederen en geven vaak de structuur aan. Bomenrijen zijn beeldbepalend in het landschap en geven structuur aan.

Naast cultuurhistorisch belang heeft een (oudere) laan of bomenrij ook belangrijk voor natuurwaarden: in de oude bomen met holten huizen vogels en vleermuizen. Daarnaast zijn ze van belang voor op bomen groeiende mossen en korstmossen en oude lanen of bomenrijen waar jaarlijks weinig strooisel blijft liggen zijn van groot belang voor zeldzame mycorhizzapaddestoelen.
 
DEFINITIE
Bomenrij: een lijnvormig element in het landschap bestaande uit een rij bomen. Laan: een lijnvormig element langs wegen of paden met aan weerszijden één of meerdere rijen bomen. Een laan is een weg of pad met aan weerszijden een of meerdere rijen bomen en is bedoeld en aangelegd als laan.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Er is sprake van een regelmatig en herkenbaar plantverband.
  • Een laan of bomenrij is minimaal 50 meter lang.
  • Bij grondbewerking van aangrenzende percelen wordt een minimale afstand van 1 meter tot de stamvoet aangehouden.
  • Het element wordt periodiek gecontroleerd en gesnoeid.