Plas en Ven

Over SPLIJ+

Een ven is een laagte op de Pleistocene zandgronden, rond of langgerekt, gevuld met voedselarm water. De meeste vennen hebben een ondoorlatende bodem van een oer- of leemlaag en vaak een schijngrondwaterspiegel. Daarnaast zijn er vennen waarvan het water wordt aangevuld door een beekje of het grondwater. Vennen kunnen zijn ontstaan uit een pingo, door uitvening of door uitstuiving. Plassen zijn gegraven vlakelementen.

DEFINITIE
Een ven is een vrij liggend vlakvormig element van tenminste 1000 m2. Tenminste 90% van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit water. Voorwaarden Basispakket Plas en Ven
  • De beheerseenheid is minimaal 0,1 hectare groot.
  • Minimaal 90% van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit water.
  • Maximaal 40% van de oppervlakte van de beheerseenheid wordt bedekt door kroossoorten of Kroosvaren;
 
RANDVOORWAARDEN
- Het element wordt beschermd tegen bewerking of beweiding van aangrenzende gronden