Toegankelijkheid / Boerenlandpad

Over SPLIJ+

Paden en routes dragen bij aan de beleving van het landschap. Ze worden gewaardeerd door bewoners en recreanten. Door het ontwikkelen van deze extensieve recreatiemogelijkheden wordt het landschap toegankelijker gemaakt. Door gebruik te maken van cultuurhistorie kunnen bijvoorbeeld kerkepaden weer in ere hersteld worden. Daarnaast kunnen nieuwe paden worden ontwikkeld die het landschap toegankelijk maken.

DEFINITIE
Een openbaar toegankelijk pad dat onverhard is. Het pad loopt door het landschap en vormt een verbinding is tussen andere paden en routes.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Het is een openbaar toegankelijk element .
  • Het element is een onderdeel in een aaneengesloten lint of het vormt de verbinding tussen twee paden/routes.
  • Het element wordt landschappelijk ingepast.
  • Het element is minimaal 1 meter en maximaal 2 meter breed.
  • Het betreft natuurlijke of halfverharde paden.