Actueel

NIEUWSBRIEF 13 - ZOMER 2020 - IS UIT!
06-07-2020

In deze zomereditie leest u het verhaal van Tonny Selles: “Fietsers op de dijk zitten soms achterstevoren op de fiets om naar het fraaie geheel te kijken". U treft een kleine update aan over de nieuwe regeling 'Langjarig streekeigen Landschapsbeheer', een gratis zomertip en een oproep om mooie foto's…

lees verder »


In gesprek met ... Tonny Selles
01-07-2020

Aan de Zalkerdijk aan het begin van De Zande ligt de fraaie landschapstuin van Tonny Selles, Elly van der Molen en Jan van der Molen. “Wij hebben in 2011 dit huis gekocht, met de kolk en ruim een hectare grond. Aan het bestaande huis hebben wij een flink deel aangebouwd; we wilden dat het zoveel mogelijk…

lees verder »


Jaaroverzicht 2019 is uit!
13-02-2020

Het jaaroverzicht van 2019 is uit! het De samenstelling van het Bidbook IJsseldelta Landschapsbeheer ontbreekt uiteraard niet. Maar nog belangrijker zijn de verhalen van 'onze' landschapsbeheerders. Wilt u onze nieuwsbrieven en jaaroverzicht ook per email ontvangen? Stuur ons dan een bericht en we voegen…

lees verder »


Veldiger Binnenlanden - het verhaal
25-03-2020

Langs de oostelijke oever van het Zwarte Water ligt tussen Hasselt en Zwartsluis de oude buurtschap De Velde. De provinciale weg van Zwolle naar Emmeloord, de N331, verdeelt de buurtschap in twee delen. De weg loopt over een dijk die hier in de 17e eeuw is aangelegd. Buitendijks ligt het Veldiger Buitenland…

lees verder »


In gesprek met ... Alfons van Vilsteren
26-08-2019

Wij zijn op bezoek bij Landwinkel de Huppe, een van onze contractanten, aan de Kleine Veerweg in Zwolle-Zuid. Voor tientallen knotwilgen en 16 fruitbomen krijgt de Huppe een tegemoetkoming in het onderhoud via SPLIJ+. Voor het gesprek heeft Alfons van Vilsteren, die samen met zijn vrouw Wilma het bedrijf…

lees verder »


In gesprek met ... Fenny en German Rijfkogel
28-11-2019

Zwartewatersklooster: 15 huizen, 40 inwoners, 3 eendenkooien, een begraafplaats en een prachtig landschap aan de rand van het natuurgebied de Olde Maten. De tijd lijkt er stil te hebben gestaan. Op een mooie zomerdag kun je nog korenschoven langs de weg zien staan. Zwartewatersklooster ontleent zijn…

lees verder »


In gesprek met ... Henk Luten
26-08-2019

Verstopt tussen de bomen, in het uitgestrekte IJsseldelta-landschap bij Hasselt, ligt de eendenkooi met bijenstal ‘Haasjes’ en het vogelringstation ‘De Kooi’. Henk Luten, natuur- en vogelliefhebber, beheert deze twee historische plekken al jaren als vrijwilliger. Sinds enige tijd heeft hij dit bijzondere…

lees verder »


Vervanging borden IJsselzone Zwolle
23-08-2019

In Spoolde en Schelle-Oldeneel staan 17 informatiepanelen die iets vertellen over de betreffende plek, het landschap en haar geschiedenis. SPLIJ+ heeft bij de overdracht van de 'inboedel' van de Vereniging Buurtschap IJsselzone Zwolle deze borden in eigendom gekregen met de belofte om deze te vervangen.…

lees verder »


Willemsvaart 200 jaar
15-08-2019

Zaterdag 24 augustus 2019 tussen 11.00 en 15.00 uur zal SPLIJ+, in samenwerking met Spoolderbelangen, een infostand inrichten bij de Katerveersluizen. Om 12.00 uur zal het informatiebord ter plekke onthuld worden. Bewoners van Spoolde en andere belangstellenden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig…

lees verder »


Nieuwsbrief 11 - zomer 2019 - is uit!
27-06-2019

In deze nieuwsbrief aandacht voor het afscheid van Jan Boxum, over onze nieuwe campagne 'Hart voor de IJsseldelta', een prachtig interview met Fenny en German Rijfkogel, de nieuwe subsidieregeling Kwaliteitsimpuls voor het Landschap en meer....

lees verder »


Hart voor de IJsseldelta
25-05-2019

Mede op initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de St. Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta is er gewerkt aan het project Langjarig landschapsbeheer. Tijdens dit project 'Hart voor de IJsseldelta' is in beeld gebracht hoe het beheer van het landschap in de IJsseldelta voor de toekomst…

lees verder »


Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap
24-04-2019

De provincie stelt per 23 april 2019 de subsidieregeling open voor landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. Het gaat nadrukkelijk om elementen die niet op overheidsgronden staan.

lees verder »


Jaaroverzicht 2018 is uit
20-02-2019

Bent u benieuwd naar wat de SPLIJ+ allemaal doet? Lees dan ons jaaroverzicht 2018 voor het overzicht. We stellen u nieuwe bestuursleden voor, zijn in gesprek gegaan met 2 contractanten, werken aan het Bidbook Natuur & Landschap IJsseldelta én werken ook zelf in het landschap.

lees verder »


Cursus beheer houtwallen en singels
11-02-2019

De cursus, theorie en praktijk, vindt plaats onder deskundige leiding van Kristianne van der Put. Aanmelden kan tot het aantal van 20 cursisten bereikt is. Geef u op door een bericht te sturen naar de Splij of door te bellen met 06-27095640 (Jan-Olaf Tjabringa). Deelname is gratis. De cursus wordt u…

lees verder »


In gesprek met ... André Blankvoort
05-02-2019

Tussen Zalk en de Zande aan de Zalkerdijk ligt het melkveebedrijf (170 koeien en 100 hectare land) van de familie Blankvoort. In de jaren 50 van de vorige eeuw is de familie, een gezin met 15 kinderen, hier neergestreken. Inmiddels heeft André het bedrijf van zijn vader en zijn oom overgenomen. André…

lees verder »


In gesprek met ... Peter Auke Nicolaij
25-01-2019

De buurtschap Harculo (ten zuiden van Zwolle) is de plek waar Peter Auke met zijn gezin woont én waar hij zorg draagt voor het landschap. Het vormt samen met Windesheim een prachtig gebied langs de IJssel, waar diverse particulieren middels de Groen Blauwe Diensten zich inzetten voor het beheer & onderhoud.

lees verder »


Start Bidbook Natuur & Landschap
13-12-2018

In de IJsseldelta wordt al jaren geïnvesteerd in de kwaliteiten van het landschap. De erkenning als Nationaal Landschap en het daaruit voortvloeiende beleid, zoals het LOP, hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. In de IJsseldelta is dan ook jarenlang gewerkt met de Groen Blauwe Diensten,…

lees verder »


Manifest Landschap - Vergroot de liefde voor ons landschap
18-09-2018

Liefde voor ons landschap is iets wat veel burgers in Overijssel hebben. Tegelijkertijd zien we de druk op ons landschap toenemen en snel veranderen. Daarmee komt het tegenovergestelde van liefde voor het landschap naar boven; een gevoel dat ook wel landschapspijn wordt genoemd. Op steeds meer plekken…

lees verder »


Nieuwsbrief 9 - zomer 2018 - is uit!
20-07-2018

Via deze nieuwsbrief maakt u kennis met ons nieuwe bestuurslid Arnita van der Weerd, blikken te terug op de contractantenmiddag en leest u onder andere over de gewijzigde visie op het contractbeheer.

lees verder »


Contractanten op bezoek bij weidevogelboerderij Pelleboer
16-05-2018

Op 16 mei 2018 waren de contractanten uitgenodigd voor de jaarlijkse contractantendag. In 2016 waren we te gast bij de Golftuin in Zwolle met een bezoek aan landgoed Windesheim. In 2017 waren we op bezoek bij zuivelboerderij Glinthuis met een excursie naar de eendenkooi Haasjes. Dit jaar was, niet geheel…

lees verder »


Gouden grutto 2018 naar Pelleboer
03-04-2018

Henk Pelleboer uit Mastenbroek heeft op 24 maart j.l. uit handen van Gerrit Gerritsen, senior projectleider weidevogels bij Vogelbescherming Nederland, de Gouden Grutto Award 2018 ontvangen. De Gouden Grutto is dé prijs voor de beste weidevogelboer van Nederland. Al 20 jaar keert de Vogelbescherming…

lees verder »


Knotploeg actief in Spoolde
13-02-2018

Aan de Spoolderenkweg, verscholen achter de nieuwe dijk die is aangelegd in het kader van het project Ruimte voor de Rivier, was op zaterdagochtend 20 januari 2018 een knotploeg actief. Tijdens de contractantendag van afgelopen zomer was het idee ontstaan om in de winter een aantal knotochtenden te…

lees verder »


Jaaroverzicht 2017
28-08-2017

lees verder »


Nieuwsbrief 7 - zomer 2017 - is uit!
28-08-2017

lees verder »