Bloemrijke randen in het buitengebied van Zwolle

Over SPLIJ+

De SPLIJ+ is gevraagd om uitvoering te geven aan het initiatief voor meer bloemrijke randen in het buitengebied van de gemeente Zwolle. Naar aanleiding van een motie (793 M16-4 Zet Zwolle in Bloei, d.d. 1 juni 2020) uit de gemeenteraad is gekeken of het mogelijk is meer kruidenstroken (bloemenstroken) te realiseren in de gemeente.

Kruidenstroken zijn bloemrijke randen langs weilanden of akkers die ‘s zomers veel bloei vertonen. Door de juiste soorten te kiezen om een rand mee te maken kan deze een meerwaarde hebben voor ecologie/biodiversiteit, recreatieve beleving van de omgeving en een rol spelen in de bestrijding van de eikenprocessierups, maar ook de bestrijding van plaagsoorten op het land van de agrariër.

Dit project voeren wij uit in samenwerking met Landschap Overijssel en LTO Noord, afdeling West Overijssel. Het is mogelijk om voor zowel de inrichting (vergoeding zaad) van de randen als voor het zes jarig beheer (0,20 cent/m2 per jaar) een vergoeding te ontvangen. Deelname begint bij minimaal 1500 m2 (500 m1 x 3 meter breed) aan bloemenrand per locatie/eigenaar/groep. In totaal is er ruimte voor 6 deelnemers om deel te nemen. Heeft u belangstelling om individueel of als groep deel te nemen, maak dit dan voor 15 oktober 2021 kenbaar bij Jan-Olaf Tjabringa - contact. Deelname gaat niet op basis van 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', maar is mede afhankelijk van de locatie waar ingezaaid gaat worden. Zichtbaarheid vanaf de openbare weg speelt onder andere een rol. 

foto's met dank aan A. de Jongh de Leeuw-Ogink, C. Schotman, J. Noeverman e.a.