Even voorstellen ... Heike van Blom

Over SPLIJ+

Toen ik begin 2020 met pensioen ging bij de gemeente Zwartewaterland had ik niet kunnen denken een jaar later weer in de IJsseldelta een bijdrage te mogen leveren aan het behoud en herstel van dit mooie landschap. Daar verheug ik mij erg op! Als planoloog bij de gemeente was ik betrokken bij het Landschapsplan voor de 3 gemeenten in de IJsseldelta, de basis van de Groen Blauwe Diensten. Daarna heb ik het gebied echt goed leren kennen door het gezamenlijk opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied voor de IJsseldelta.

Bijzonder en waardevol in dit gebied vond ik de constructieve samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen en de betrokken overheden in het verband van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Vanaf het begin van de SPLIJ+ hadden wij als gemeenten regelmatig ook goed overleg met het bestuur van de SPLIJ+. Er is al veel bereikt door de SPLIJ+ en zij blijven zich enthousiast inzetten om ook op de langere termijn particulieren te ondersteunen bij het in stand houden van het landschap. Ik kijk er naar uit hieraan de komende jaren mijn steentje bij te dragen!

Wij, mijn man Albert en ik, wonen sinds 22 jaar met veel plezier in Blokzijl, een oud stadje in weer een heel ander prachtig gebied vlakbij de IJsseldelta. Onze twee dochters zijn jaren geleden uitgevlogen, zij staan op eigen benen met hun partners. Vanaf mijn studie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen heb ik mij in verschillende werkkringen beziggehouden met visies en beleid voor het buitengebied. Eerst in Zuid Holland, later in het noordoosten van het land, waarvan de laatste 11 jaar bij de gemeente Zwartewaterland. Het aardige van planologie/ruimtelijke ordening is dat het blijft boeien omdat de wereld om je heen blijft veranderen en er zich steeds andere vraagstukken voordoen. Zo blijf je leren!

Heike van Blom