In gesprek met ... André Blankvoort

Over SPLIJ+

Tussen Zalk en de Zande aan de Zalkerdijk ligt het melkveebedrijf (170 koeien en 100 hectare land) van de familie Blankvoort. In de jaren 50 van de vorige eeuw is de familie, een gezin met 15 kinderen, hier neergestreken. Inmiddels heeft André het bedrijf van zijn vader en zijn oom overgenomen. André blijkt al jaren actief te zijn in het gebied van de IJsseldelta, o.a. als bestuurslid van de ANV Camperland, de LTO en later namens de ver. dorpsbelangen Zalk in de gebiedsraad van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. “Je rolt gewoon van het een in het ander. Ik vind het ook belangrijk om in verschillende organisaties mijn bijdrage te leveren, mede vanwege de sociale contacten.”

Momenteel is André met andere enthousiastelingen vooral druk met het opzetten van een energiecoöperatie in Zalk. “Het is jammer dat binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta dat niet van de grond is gekomen. Daarom hebben we de initiatieven voor duurzame energie maar op lokaal niveau opgepakt. Veel huizen in Zalk staan niet echt gunstig t.o.v. de zon voor de plaatsing van zonnepanelen, maar er zijn andere mogelijkheden. Zonnepanelen zullen er worden geplaatst op het in 2016 geopende multifunctioneel dorpshuis ‘An de Steege’ en ook op gunstig gelegen boerenschuren. Bewoners van Zalk en omliggende postcodes (de ‘postcoderoos’) kunnen participeren in de coöperatie door de aankoop van certificaten.”  

De familie Blankvoort is al vanaf de beginjaren van SPLIJ+ contractant. André: “Wij zijn met de ANV destijds bij boeren en andere huiseigenaren in de omgeving op bezoek geweest met de vraag of zij niet bereid waren met SPLIJ+ een contract te sluiten voor het herstel en het onderhoud van karakteristieke landschapselementen. Die persoonlijke benadering werkte heel goed en veel bewoners waren daartoe bereid. Soms stuitten we op problemen, omdat bijvoorbeeld een perceel met fruitbomen binnen het bouwblok viel en daardoor niet voor een vergoeding in aanmerking kon komen. Zelf hebben wij momenteel 50 knotwilgen onder contract. Samen met mijn vader heb ik een groot deel van de bomen in de afgelopen weken geknot. Het resultaat van het snoeiwerk ligt nog op het land.” (zie foto).

André heeft ook een aantal jaren een kortlopend weidevogelcontract gehad via de ANV Camperland. Het contract is niet verlengd omdat bijna alle gruttonestjes (er waren er ongeveer 15) van het land verdwenen waren. “De alsmaar dalende populatie weidevogels heeft er voor gezorgd dat ook bij ons nog maar een paar grutto-nestjes zijn. Vroeger ging een loonwerker de bedrijven langs en duurde het weken voordat alle percelen gemaaid waren. Er was altijd wel ergens langer gras waar de kuikens konden schuilen. Nu zie je dat alle boeren op ongeveer hetzelfde moment gaan maaien als het gras de meeste voedingswaarde heeft. Als boer ontkom je er niet aan om er voor te zorgen dat de bedrijfsvoering uiteindelijk rendabel is.” André geeft aan dat hij veel waardering heeft voor collega-boeren die door een aangepaste bedrijfsvoering (later maaien, plas-dras-gebieden, kruidenrijk grasland e.d.) de leefomstandigheden voor de weidevogels zo optimaal mogelijk proberen te maken. Toch blijken deze initiatieven nog niet helemaal voldoende te zijn om de daling van de weidevogelpopulatie een halt toe te roepen. “Misschien moeten we weidevogels in bepaalde gebieden wel gaan kweken, zoals we eerder met de ooievaar hebben gedaan.”

Op de vraag of er nog suggesties zijn voor SPLIJ+ in de komende jaren geeft André een duidelijk standpunt. “Ik hoop dat er snel weer nieuwe financiële middelen voor nieuwe projecten beschikbaar komen voor SPLIJ+. De berichten over het ‘bidbook IJsseldelta’ zijn wat dat betreft hoopgevend. En dan adviseer ik om, naast de informatie via de Nieuwsbrief en de website, vooral ook persoonlijk bij mensen langs te gaan om ze verleiden om mee te doen aan het herstel en behoud van het landschap in de IJsseldelta.”

 

Jan Gulikers - februari 2019