In gesprek met ... Peter Auke Nicolaij

Over SPLIJ+

De buurtschap Harculo (ten zuiden van Zwolle) is de plek waar Peter Auke met zijn gezin woont én waar hij zorg draagt voor het landschap. Het vormt samen met Windesheim een prachtig gebied langs de IJssel, waar diverse particulieren middels de Groen Blauwe Diensten zich inzetten voor het beheer & onderhoud.

Peter Auke groeide op in Workum en is van jongs af aan geïnteresseerd in wat er zich buiten afspeelt. Hij is lid van de jeugdvogelwacht en trekt er veel op uit om vogels te kijken en om eieren te zoeken en te beschermen. Na de Mavo gaat hij naar de landbouwschool, overigens zonder de intentie om boer te worden. Hij ziet het als een goede vooropleiding voor de daarna gevolgde milieuopleiding met als afstudeerrichting natuurbeheer. De afsluitende opleiding voor het werken met GIS (Geografisch Informatie Systeem), maakt de cirkel rond. “Ik heb vanuit mijn achtergrond wel veel met natuur & landschap en ben blij dat ik daar vandaag de dag zowel vanuit mijn werk als privé mijn bijdrage aan mag leveren”, aldus Peter Auke.

De Provincie Overijssel wordt na zijn studies zijn werkgever, wat tot op de dag van vandaag nog altijd zo is. Op de afdeling beleidsinformatie werkt Peter Auke als adviseur voor diverse ruimtelijke opgaven. Zo heeft hij gewerkt aan vraagstukken rondom asbestdaken, verduurzaming en weidevogels. “Het is van belang om altijd na te gaan wat er gevraagd wordt, hoe gegevens/data opgeleverd gaan worden en of het gewenste effect is bereikt”. Hier is een parallel te trekken met de Groen Blauwe Diensten. Er wordt beheer van het landschap gevraagd, het instrument Groen Blauwe Diensten zetten we daarvoor in, maar heeft het vervolgens ook het gewenste effect? Kijkend naar de landschapselementen van Peter Auke kunnen we met een gerust hart stellen dat het gewenste effect meer dan bereikt is.

Vanaf 2011 woont Peter Auke aan de Jan van Arkelweg in Harculo. Hij bewoont een voormalige boerderij uit 1860. Het erf is in 1988 opgesplitst in twee wooneenheden, maar de uitstraling van het erf naar buiten toe is als een geheel. Naast de boerderij bezit Peter Auke een perceel met een hoogstamboomgaard, knotwilgen, een heg, singels en een poel. De houtvoorraad, bijenkasten en insectenhotel maken het beeld compleet. Peter Auke behoorde tot de eerste groep van contractanten die eind 2011 een beheercontract met de SPLIJ+ afsloot. Bestaande elementen zijn daarbij behouden, aanvullende elementen zijn aangeplant, waaronder de heg en de singel. Voor het onderhoud van de elementen wordt de opgerichte (buurt)hoogstambrigade ingezet. De brigade is opgericht met ondersteuning van Erik de Kruif (Landschap Overijssel). Een aantal buren doet mee en zo wordt er bij elkaar gesnoeid. “We hebben van Erik goede ondersteuning gehad over de theorie van het snoeien en de praktijk. Het materiaal om te kunnen snoeien kunnen we gratis lenen van Landschap Overijssel. Als de groep compleet is, hebben we zo’n 8 mensen die bij elkaar samen werken aan het beheer van het landschap”.

Peter Auke is blij dat hij in 2011 mee heeft gedaan met de Groen Blauwe Diensten. Zijn perceel ligt goed in het zicht van het publiek en kan mede door de regeling goed onderhouden worden. Soms plaats hij een bankje in de boomgaard waar mensen dan veelvuldig gebruik van maken. Ook van wandelaars en fietsers ontvangt hij regelmatig complimenten over dit mooie stukje van Harculo. Als antwoord op de vraag of hij andere contracten nog iets wil meegeven: “Ga vooral door met het onderhoud ter versterking van het karakteristieke landschap. Het is van belang om de kwaliteit hoog te houden als tegenwicht tegen nieuwe ruimtelijke claims waaronder vanuit de energietransitie/zonnevelden. We kunnen ons dan makkelijker hard maken voor een goede inpassing. Onze inzet voor het landschap doet er toe!”.

 

Jan-Olaf Tjabringa – januari 2019