NIEUWSBRIEF 13 - ZOMER 2020 - IS UIT!

Over SPLIJ+

In deze zomereditie leest u het verhaal van Tonny Selles: “Fietsers op de dijk zitten soms achterstevoren op de fiets om naar het fraaie geheel te kijken". U treft een kleine update aan over de nieuwe regeling 'Langjarig streekeigen Landschapsbeheer', een gratis zomertip en een oproep om mooie foto's met ons te delen! En.... wilt u bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in de IJsseldelta, word dan donateur van SPLIJ+. Van harte welkom.

Nieuwsbrief 13 - zomer 2020