Nieuwsbrief 18 is uit...!

Over SPLIJ+

Dit keer over weidevogels, private financiering voor het landschapsbeheer, aandacht voor de knotwilgen en een dubbelinterview met Warner Poortman en Rienko Baarslag. Beide heren stonden aan de wieg van de SPLIJ+. En tot slot vragen wij uw aandacht voor de toekomst van het landschap in de IJsseldelta. Wat mag er niet verdwijnen? Denk mee en geef het aan ons door.

Ons landschap is voortdurend in verandering. Waterveiligheid, woningbouw, landbouw, natuur en nieuwe energie vragen om ingrepen waardoor het vertrouwde wegvalt en het landschap plaatselijk een nieuwe uitstraling krijgt. Onze stichting zet zich in voor aanleg, herstel en langjarig beheer van karakteristieke landschapselementen in de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen, zoals heggen, knotwilgen, boomgaarden en kolken en inheemse bloemrijke randen. Ook dragen we zorgen voor langjarig weidevogelbeheer. De contracten met boeren voor weidevogelbeheer zijn ontstaan uit natuurcompensaties. Als er ergens in de IJsseldelta een weidevogelgebied verdwijnt door een bouw- of gebiedsontwikkeling, is er de wettelijke plicht om elders ruimte te maken voor weidevogels.

SPLIJ+ bereidt zich voor op de toekomst, waarin we een rol willen blijven spelen in het landschap van de IJsseldelta. We werken aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Op welke punten kunnen we kansen grijpen? Welke rol ligt er voor ons in het versterken van landschappelijke waardes in de IJsseldelta? Wat doen we goed; wat kan beter? Laat het ons weten, door een bericht te sturen naar ons emailadres. We waarderen het zeer als je met ons meedenkt. We doen er ons voordeel mee in ons nieuwe beleidsplan. Hartelijk dank alvast.

Download hier de nieuwsbrief