SPLIJ+ ontvangt cheque Rabobank

Over SPLIJ+

In 2023 vierde de Rabobank haar 125-jarig bestaan als coöperatieve bank. ‘Samen’ is het woord dat vanaf het begin naadloos past bij deze coöperatie. Dat 2023 ook een goed jaar was voor de bank, maakte het mogelijk om nog meer te betekenen voor de samenleving. Ter ere van het jubileum konden leden en klanten een Rabo Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage aanvragen. SPLIJ+ deed dit als klant ook en met succes!

In het voorjaar van 2023 kwam een boekje uit over ‘Knotwilgen in de IJsseldelta, karakters in het landschap’. Het betrof een uitgave van onze stichting met als auteur bestuurslid Wim Eikelboom. Het is niet zomaar dat er een boekje is geschreven over de knotwilg. Het landschapselement is karakteristiek in de IJsseldelta en de stichting heeft er ook vele honderden in langjarig beheer, passend bij de doelstelling van de stichting. Met het boekje hebben we de liefde voor de knotwilg willen delen en willen we het langjarig beheer een vervolg geven. 

Om langjarig beheer van de knotwilg mogelijk te maken, deden wij als stichting een aanvraag bij de Rabobank. En met succes, want met 3.500 euro kunnen wij 14 knotwilgen langjarig (30 jaar) onder beheer brengen. Een mooi gebaar van de Rabobank, waar wij hen hartelijk voor willen bedanken. Het past bij de inzet die wij doen om samen te werken aan de IJsseldelta, met kennis & kunde, inzet voor het beheer en financien. Foto onder: Overhandiging cheque: vlnr Arnita van der Weerd (vz. SPLIJ+), Harry Pap (Ledenraad Rabobank) en Roel Veeninga (penn. SPLIJ+).