Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap

Over SPLIJ+

De provincie stelt per 23 april 2019 de subsidieregeling open voor landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. Het gaat nadrukkelijk om elementen die niet op overheidsgronden staan.

Voor wie
Grondeigenaren of erfpachters.
 
Wat
Subsidie voor landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. Het mag geen overheidsgrond zijn.
 
Landschapselementen
Elementen die van oudsher in het landschap aanwezig zijn en bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. Deze staan beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Voorbeelden zijn o.a. houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen.
 
Waarvoor
Voor het aanleggen, herstellen en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen.