Vacature penningmeester SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om het beheer van landschapselementen te stimuleren. Dit doet de stichting door uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer. Het werkgebied van de stichting is het buitengebied van de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Vanaf 2013 zijn er ook langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in de IJsseldelta. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beide de aandacht van de stichting hebben. In verband met het vertrek van onze penningmeester is de SPLIJ+ op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken 

 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie van de stichting
 • Voorbereiden van de begroting
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Aanleveren financiële gegevens ten behoeve van de samenstellings- of controleverklaring door de accountant
 • Samenwerking met de 2e penningmeester (4-ogen principe)
 • Het jaarlijks uitkeren van de beheervergoedingen aan ruim 100 contractanten
 • Reageren en actie ondernemen op subsidies en sponsoring
 • Het bestuur adviseren over zorgvuldig en toekomstbestendig beheer van de fondsen
 • Het mede voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen.


 Wat vragen wij?

 • Hart voor de IJsseldelta             
 • Kennis van en affiniteit met financieel beheer van groot vermogen  
 • Kunnen samenwerken in een team.


Wat bieden wij u?

 • Een platform om uw betrokkenheid bij het landschap handen en voeten te geven
 • Een plezierige organisatie met een goede samenwerking tussen het bestuur, projectuitvoerder en lokale overheden
 • Een onkostenvergoeding.


Solliciteren naar deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan voor 1 december 2021 een email. Wilt u graag nadere informatie of wilt u eerst persoonlijk contact, stuur dan een bericht naar Arnita van der Weerd, voorzitter (email); zij neemt dan contact met u op. Download hier de vacature.