Veldiger Binnenlanden - het verhaal

Over SPLIJ+

Langs de oostelijke oever van het Zwarte Water ligt tussen Hasselt en Zwartsluis de oude buurtschap De Velde. De provinciale weg van Zwolle naar Emmeloord, de N331, verdeelt de buurtschap in twee delen. De weg loopt over een dijk die hier in de 17e eeuw is aangelegd. Buitendijks ligt het Veldiger Buitenland en binnendijks liggen de Veldiger Binnenlanden. Grenzend daaraan vinden we de buurtschap Zwartewatersklooster waar tussen de 13e en de 16e eeuw een nonnenklooster heeft gestaan. Beide buurtschappen liggen op oude rivierduinen die aan het einde van de laatste ijstijd zijn gevormd. Ten oosten van de buurtschappen begint het agrarische veenontginningslandschap. Tegenwoordig ligt daar het natuurgebied de Olde Maten. De smalle langgerekte percelen die door rechte sloten en singels van elkaar gescheiden worden zijn zeer kenmerkend voor dit gebied....