Vergoeding voor streekeigen landschapsbeheer IJsseldelta

Over SPLIJ+

Voor instandhouding van heggen, boomgaarden, kolken en bomen in de IJsseldelta is met ingang van 2022 extra geld beschikbaar. Particulieren met streekeigen waardevolle landschapselementen kunnen naast hun eigen bijdrage en inzet een tegemoetkoming krijgen in onderhoudskosten hiervan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en de provincie Overijssel.

Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ) ondersteunt de uitvoering van het streekeigen particulier landschapsbeheer in de IJsseldelta. Het gaat om knotwilgen, oude bomen, heggen en hagen, hoogstamboomgaarden, kolken, poel en onder andere singels die bijdragen aan het karakteristieke landschap van IJssel, Vecht en Zwartewater. De financiële ondersteuningsregeling is bedoeld om waardevol streekeigen landschapselementen in stand te houden. Eigenaren die meedoen krijgen ook gratis advies over het beheer.

Particuliere eigenaren van landschapselementen in de gemeente Kampen, Zwartewaterland en Zwolle kunnen hun belangstelling voor deze meerjarige subsidieregeling kenbaar maken bij de stichting SPLIJ via een email. Geef hierbij aan om welke adres het gaat en welke landschapselementen u wilt aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 29 november 2021. Daarna zal de SPLIJ+ een selectie maken uit het aanbod, passend bij de in totaal beschikbare middelen.

De volgende landschapselementen komen in aanmerking voor de regeling:

 • Geriefhoutbosje / Landschappelijk bosje
 • Houtwal / Singel
 • Heggen en hagen
 • Knotbomen
 • Solitaire boom
 • Hoogstamfruitboomgaarden
 • Poel
 • Paden en routes
 • Lanen en bomenrijen
 • Elzensingel
 • Griend
 • Kolk
 • Kreek
 • Rietland / rietzoom
 • Eendenkooi
 • Ven
 • Perceelsrand
 • Sloot- en slootkant
 • Bloemrijke rand


De contractduur betreft 30 jaar. Naast een beheervergoeding zijn er financiële middelen beschikbaar voor aanleg en herstel van landschapselementen.

Meer informatie: 
Jan-Olaf Tjabringa – email – 06-27095640