Willemsvaart 200 jaar

Over SPLIJ+

Zaterdag 24 augustus 2019 tussen 11.00 en 15.00 uur zal SPLIJ+, in samenwerking met Spoolderbelangen, een infostand inrichten bij de Katerveersluizen. Om 12.00 uur zal het informatiebord ter plekke onthuld worden. Bewoners van Spoolde en andere belangstellenden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Bij de Katerveersluizen staat een kleine informatiestand waar een gratis drankje of hapje – streekproducten uit de IJsseldelta – aangeboden wordt.

Al sinds de Middeleeuwen zocht Zwolle naar een scheepvaart­verbinding tussen de binnenstad en de IJssel. Door allerlei om­standigheden en tegenwerking van steden als Deventer en Kam­pen werden de plannen nooit tot uitvoering gebracht. Pas in de 19e eeuw, na de Franse overheersing, greep de stad eindelijk zijn kans. Koning Willem I, niet voor niets de kanalenkoning ge­noemd, was een groot voorstander van de nieuwe vaarweg. Hij werd daarbij geruggesteund door baron Van Dedem, die er een prachtige afvoerroute voor zijn turfwinning in zag. Op 24 au­gustus 1819, op de verjaardag van de koning, werd het kanaal feestelijk geopend. Eindelijk had Zwolle zijn langverwachte ver­binding met de IJssel. De onthulling van de eerste set infoborden in de buurtschap Spoolde willen we laten samenvallen met de 200e verjaardag van de Willemsvaart.

Dit stukje tekst staat op het nieuwe informatie­bord bij de Katerveersluizen. De Stichting Parti­culiere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) zal dit jaar alle informatieborden in de voorma­lige Buurtschap IJsselzone Zwolle vervangen. Veel borden zijn door weersinvloeden aangetast en bovendien is op veel plaatsen in het gebied de situatie ingrijpend veranderd. Op de nieuwe borden zullen verder de buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel nadrukkelijker benoemd worden. SPLIJ+ ondersteunt particuliere grond­eigenaren bij de instandhouding van het klein­schalige landschap in de IJsseldelta.

De onthulling van de eerste set infoborden in de buurtschap Spoolde willen we laten samenvallen met de 200e verjaardag van de Willemsvaart. Aan het 200-jarig bestaan van de Willemsvaart zal ook op an­dere manieren aandacht worden besteed, o.a. door een expositie en een theatervoorstelling. Op de website www.200jaarwillemsvaart.nl staat vermeld: ‘Beleef 200 jaar Willemsvaart en ga mee terug in de tijd. Bezoek van 20 tot en met 24 augustus theatervoorstelling Verzand in Gerrits Tuin en van 20 augustus tot en met 5 oktober de expositie Zwolle naar Zee bij RAW Space, beide aan Willemsvaart 21’. 

Download de flyer