Activiteiten

Over SPLIJ+

Het landschapsbeheer valt onder de regeling Groene en Blauwe diensten. Groen en Blauwe diensten zijn gericht op het beheer van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap (zoals hoogstamboomgaarden, knotwilgen en kolken). Om de variatie in het landschap te versterken en te behouden zijn er verschillende landschapstypen te onderscheiden. Zij vormen de dragers voor de Groene en Blauwe Diensten. Elk landschapstype heeft een eigen reeks van landschapselementen die kenmerkend zijn. Welke landschapselementen in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling en onder welke voorwaarden is terug te vinden bij het tabblad landschapsbeheer.

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ voert de volgende activiteiten uit:

  • Het aangaan van contracten (Groen Blauwe Diensten) met grondeigenaren voor de aanleg, herstel en beheer van landschap van landschapselementen;
  • Het aangaan van contracten met grondeigenaren voor langjarig weidevogelbeheer; 
  • Het ondersteunen van grondeigenaren bij de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen;
  • Het ontwikkelen en delen van kennis over de aanleg, herstel en duurzaam beheer van het landschap; 
  • Fondsenwerving en -ontwikkeling ten behoeve van duurzaam beheer van het landschap. 

 

Werkgebied

De SPLIJ+ is werkzaam in het totale buitengebied van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen.