Organisatie

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

Het bestuur van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + bestaat uit: 

  • Arnita van der Weerd, voorzitter 
  • Roel Veeninga, penningmeester
  • Heike van Blom, secretaris en notulist 
  • Marco van der Vegte, vice-voorzitter en 2e penningmeester - @MarcovdVegte
  • Wim Eikelboom, algemeen bestuurslid en communicatie - @boomeik
  • Sebastiaan Dohle, adviseur van het bestuur/de stichting  


Beloningsbeleid 
Bestuursleden en adviseur ontvangen geen vaste jaarlijkse vergoeding voor hun inzet en werken dan ook onbezoldigd. Wel is het toegestaan om onkosten die zijn gemaakt in verband met (bestuurlijke) activiteiten van de stichting te kunnen declareren mits: 

  • deze verband houden met en in verhouding staan tot de activiteit
  • de kosten aantoonbaar zijn, via een nota/kassabon bij de declaratie     


Het bestuur neemt jaarlijks een Vergoedingenbesluit. In dit Vergoedingenbesluit zijn declarabele kosten weergegeven, voor zover deze niet met kassabonnen of nota’s kunnen worden aangetoond.

De stichting wordt ondersteund door Jan-Olaf Tjabringa (Cultuurland Advies). Hij is als projectuitvoerder/gebiedsmakelaar voor de stichting actief en vormt het eerste aanspreekpunt voor contractanten, overheden en algemeen belangstellenden.