Organisatie

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

Het bestuur van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + bestaat uit: 

 

  • Klaas van der Wal, voorzitter 
  • Jan Gulikers, secretaris 
  • Waling Meijer, penningmeester
  • Gezina Middag-Van Dijk, 2e penningmeester en notulist 
  • Arnita van der Weerd, vice-voorzitter/algemeen bestuurslid 

 

De stichting wordt ondersteund door Jan-Olaf Tjabringa (Cultuurland Advies). Hij is als projectuitvoerder/gebiedsmakelaar voor de stichting actief en vormt het eerste aanspreekpunt voor contractanten, overheden en algemeen belangstellenden.