Raster

Over SPLIJ+

In het landelijke gebied komen rasters voor met uiteenlopende toepassingen en verschijningsvormen. Deze dienst is gericht op rasters die nodig zijn om een landschapselement te beschermen. Een raster heeft een veekerend karakter. Het pakket raster kan alleen worden aangevraagd wanneer het een functie heeft als bescherming van een ander landschapselement waarvoor ook een pakket is aangevraagd.

DEFINITIE
Een lijnvormig element ter bescherming van een landschapselement. Het pakket raster kan alleen worden aangevraagd en toegekend wanneer het een functie heeft als bescherming van een ander
landschapselement waarvoor ook een pakket is aangevraagd.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Een raster dient ter bescherming van een landschapselement
  • Er mogen geen palen gebruikt worden die verduurzaamd zijn door gebruik van milieubelastende stoffen
  • Het raster mag niet bestaan uit landschapsontsierende zaken zoals witte of overige niet natuurlijk gekleurde hekken, hekken met planken, rubberen linten als rasters of hardhouten raster.